VKLJUČITEV OSNOVNE ŠOLE KUZMA V MREŽO ZDRAVIH ŠOL Osnovna šola Kuzma se poleg vzgojno izobraževalnega dela aktivno vključuje tudi v razne projekte, projektna dela, aktivnosti in dejavnosti, v okviru katerih skrbi, spodbuja in podpira zelo dobro...