Skoči na glavno vsebino
POPESTRIMO ŠOLO

POPESTRIMO ŠOLO 2020/2021

Tudi v letošnjem letu  poteka projekt Popestrimo šolo. Trudimo se, da v omenjenem projektu učencem omogočimo aktivno, zabavno, ustvarjalno, koristno in predvsem poučno preživljanje prostega časa. V projekt vključujemo dejavnosti, za katere v šolskem sistemu ni »prostora«, opažamo pa, da bi bile za naše učence koristne.

Z naborom danih aktivnosti želimo učencem omogočiti vključitev v tisto dejavnost, katera posamezniku najbolj ustreza oziroma ga zanima. Spodbujati in predvsem razvijati želimo pozitivno samopodobo, samospoštovanje, razvijati sposobnosti, pomagati premagovati ovire, izboljšati učno-vzgojne rezultate in medvrstniške odnose, omogočiti koristno preživljanje prostega časa, se posvetiti predvsem individualnim potrebam posameznika in na ta način skrbeti za otrokov celostni razvoj.

Socialno-pedagoška pomoč

 Pri tej aktivnosti  so učenci, pri katerih se kažejo učno slabši rezultati ali občasno potrebujejo pomoč, deležni pomoči preko učenja, utrjevanja snovi in opravljanja domačih nalog, da spoznajo svoje učne navade ter prepoznajo boljše in učinkovitejše načine učenja ter utrdijo pridobljeno snov.

Delo z učenci Romi

Pri teh urah  spoznavamo romsko kulturo, jezik, glasbo in kuhinjo. Veliko časa namenimo pogovoru, druženju in ostalim prostočasnim dejavnostim.

Delo z nadarjenimi učenci

V sodelovanju z Javnim zavodom Krajinskim parkom Goričko sodelujemo na dveh kvizih in sicer z nadarjenimi učenci 7. in 8. razreda v kvizu O naravi in človeku, z nadarjenimi učenci 5. in 6. razreda pa v  kvizu Naravni parki Slovenije in likovnem natečaju LAND ART, letos na temo Metulji. Prav tako so nadarjeni učenci vključeni še v različne delavnice in projekte.

Lepa beseda lepo mesto najde je dejavnost, kjer imajo učenci možnost narediti presek misli od vsakdana, se družiti, pogovarjati in uresničevati dejavnosti, ki so jim blizu.

Obogatitvene dejavnosti so namenjene učencem, ki želijo svoj prosti čas preživeti zabavno, koristno, nasmejano, ustvarjalno, dobrodelno, tudi delavno in predvsem v dobri družbi izvajamo medgeneracijsko sodelovanje, kjer skozi celo šolsko leto  sodelujemo z Domom starejših občanov Kuzma. Starostnikov v domu  letos zaradi epidemije še nismo mogli obiskati, smo jih pa zato presenetili z lepimi željami ob božično novoletnih praznikih in jim dali vedeti, da mislimo na njih. V mesecu septembru smo izvedli 11. Dan za spremembe, kjer smo pripravili medgeneracijsko druženje »zdrav duh v zdravem telesu« in pripravili darila za prvošolčke, ob sprejemu v šolsko skupnost. V mesecu oktobru smo pripravili darila za dedke in babice ob dnevu starejših in sodelovali v akciji Svetovni dan pošte, kjer smo z učenci pripravili pozdrave za starostnike po naključno izbranih domovih za starejše po Sloveniji. V mesecu decembru smo sodelovali v akciji Mala pozornost za veliko veselje, kjer smo v sodelovanju z DEOS centrom Notranje Gorice naključno izbranim starostnikom poslali lepe misli in želje ob bližajočih se praznikih. Skozi celo šolsko leto sodelujemo v medgeneracijskih projektih Simbioza Skupnost in Zdrava šola, kjer se gibamo in zbiramo medgeneracijske utrinke in  natečaju Junaki našega časa, saj so naši učenci tudi prostovoljci. V okviru projekta Simbioza Skupnost smo sodelovali tudi pri nastajanju vseslovenske knjižice receptov. V mesecu decembru smo se odzvali tudi povabilu NIJZ, kjer smo v okviru Zdrave šole, pripravili zahvale za zdravstvene delavce in vse ostale, ki skrbijo za naše zdravje in dobro počutje v tem času ter z učenci 2. razreda pripravili svojo praznično knjižico receptov. V mesecu februarju pa smo se priključili še akciji Zimska gibanica.

Učiteljica Vesna z učenci

POPESTRIMO ŠOLO 2019/20

Projekt Popestrimo šolo poteka na šoli že četrto leto. Trudimo se, da v omenjenem projektu učencem omogočimo aktivno, zabavno, ustvarjalno, koristno in predvsem poučno preživljanje prostega časa.

Več…

Dostopnost