Skoči na glavno vsebino

ERASMUS+ KA2

Erasmus + KUKOSGE 2020 -2023

Mednarodno sodelovanje pri nas poteka na različnih vzgojno-izobraževalnih področjih. Cilji projekta Erasmus+ KA2 so spoznavanje življenja v državah partnerskih šol, njihove zgodovine, tradicije; navajanje učencev na spoštovanje različnosti; spodbujanje, da se zavejo  svoje kulturne dediščine in njenega pomena v mednarodnem prostoru.

V tem šolskem letu bo naše čezmejno sodelovanje temeljilo na sodelovanju s partnerskima šolama, v Sloveniji z OŠ Tržišče, v Avstriji pa s VS Ratshendorf. Projekt traja dve šolski leti, v njem bodo sodelovali učenci (od 6 do 11 let), učitelji, starši in izvajalci projekta.

Glavna tema projekta je: Kultura, sobivanje in jezik skozi skupno zgodovino in regionalne značilnosti na štajerskem vulkanskem območju in širše. Učenci, ki prihajajo iz različnih držav, se bodo spoznavali, učili in izmenjevali svoja opažanja. Komunicirali bodo v nemškem, slovenskem in tudi angleškem jeziku. V okviru tega projekta bodo učenci med seboj tudi sodelovali, se družili in ustvarjali. V tem šolskem letu bomo v okviru projekta Evropske kulturne dediščine, katere koordinatorici na naši šoli sta Brigita Barbarič in Bojana Škodnik, izvedli dan dejavnosti na temo igre nekoč, z naslovom: Igraj se z mano. V naslednjem šolskem letu, 2021/22 pa načrtujemo izvedbo še enega dneva dejavnosti, na katerega imamo otroke iz obeh šol tudi povabljene, da se udeležijo ekskurzije po Goričkem z ogledom Vulkanije in drugim znamenitosti našega kraja ter drugimi dejavnostmi, ki jih bomo skupaj izvedli na naši šoli. V obeh šolskih letih bomo tudi mi obiskali šoli partnerici v projektu ter se udeležili njihovih dejavnosti v sklopu tega projekta. Primer našega letošnjega sodelovanja je potekalo tudi v okviru ustvarjalnega krožka.

Vodja projekta:

Irena Grašič Arnuš

Dostopnost